På norsk

Truls Berg er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styreverv, er en hyppig brukt foredragsholder og er fast kronikør i både Computerworld og Innomag. Han er leder av Open Innovation Lab of Norway og leder også Standard Norges komite for Innovasjonsledelse. Han er dessuten styreleder i Nasjonalt Innovasjonsråd.

Truls har så langt vært med å starte 15 virksomheter, blant annet Component Software (nå Affecto), Integrate, Comperio, Divine Nordic, Inspirator og Movation. I tillegg har han bistått en rekke andre oppstartsbedrifter.

Etter å ha seilt jorden rundt med 5 kamerater var han i perioden 1992-96 med på å bygge opp Sybase Norge fra 2 til 75 medarbeidere. Etter at selskapet ble solgt til USA startet han i 1997 opp Component Software som i perioden frem til 2001 var Norges raskest voksende IT-selskap med 180 ansatte. Han ble i år 2000 kåret til «Årets IT-Leder» av Kapital Data’s lesere.

I perioden 2001 – 2003 var han styreleder for Den Norske Dataforening, og etter en periode i FAST ledet Berg i 2005 oppstarten av Comperio før han i 2006 startet Digital Insight, basert på troen på at digital innsikt er av de viktigste konkurransefortrinn i vår tid. I 2008 var han også med på å starte opp Innovation Forum Norway, hvor han satt som generalsekretær fram til 2016. Samme år startet han Open Innovation Lab of Norway som i dag har vokst til å bli Norges ledende forum for innovasjonsprofesjonelle, du kan lese mer her.

I 2013 ble skrev Truls boken “Halvveis til fremtiden – 5 megatrender som endrer Norge, og resten av verden” sammen med fremtidsforsker Adjiedj Bakaas. Boken ble en suksess, og har solgt 3000 eksemplarer.

Høsten 2021 kom hans nye bok “Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft – en overlevelsesguide” ut på Hegnar Forlag, du kan kjøpe den her.

Truls Berg er norsk seriegründer, tidligere konsernsjef, forfatter
og ansvarlig redaktør i Innomag som tror på innovasjonskraften.

In English

Truls Berg is a Norwegian serial entrepreneur, successful CEO and author of three books, with more than 30 years of experience from the IT industry. He holds a number of board positions, is a frequently used speaker and is a regular columnist in Computerworld and InnoMag.

As the founding leader of Open Innovation Lab of Norway he’s probably Norway’s leading innovation specialist and he serves as the leader of Standard Norway’s Innovation Management committee.

After successfully sailing around the world Truls has started 15 companies, including Component Software (now Affecto), Integrate, Comperio, Divine Nordic, Inspirator and Movation. In addition, he has assisted a number of other start-up companies. In the period 1992-96, he helped build Sybase Norway from 2 to 75 employees. After the company was sold to the USA, he started Component Software in 1997, which in the period up to 2001 was Norway’s fastest growing IT company. In the year 2000, he was named “IT-CEO of the Year”

In the period 2001 – 2003 he was chairman of the board of the Norwegian Data Association, and after a period in FAST, Berg in 2005 led the start-up of Comperio. In 2006, he started Digital Insight, based on the belief that digital insight is one of the most important competitive advantages of our time. In 2008 he also helped start up Innovation Forum Norway, where he served as Secretary General until 2016. The same year he started Open Innovation Lab of Norway which today has grown to become Norway’s leading forum for innovation professionals, you can read more here.

In 2013, Truls wrote the book “Halvveis til fremtiden – 5 megatrender som endrer Norge, og resten av verden” together with futurist Adjiedj Bakaas. The book was a success, and has sold 3,000 copies.

In the autumn of 2021, his third book “Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft” (The pursuit of digital insight and increased innovative power) came out and in this book Truls provides valuable insight about where we as a society is heading, and how the Nordic Way has improved their innovation game.

In 2022, Hegnar Forlag published his new book “Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft – en overlevelsesguide”. You can buy the book here.

In 2023, Truls was selected as one of the 10 most important people in the world for Open Innovation by Thinkers360 (Global Thought Leaders in Open Innovation) and in 2024 he sailed up to 4th place in this global overview. He also sits on the board of the Global Council for Innovative Organizations.

Truls Berg is a Norwegian serial entrepreneur, former CEO, leader of Open Innovation Lab of Norway, author and editor-in-chief of Innomag, Norway’s leading innovation magazine read by over 25 000 changeagents.

Hva folk sier/Testimonials