Seriegrunder

Truls BergTruls Berg er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styreverv, er en hyppig brukt foredragsholder og er fast kronikør i både Computerworld og Innomag. Han er leder av Open Innovation Lab of Norway og leder også Standard Norges komite for Innovasjonsledelse. Han er dessuten styreleder i Nasjonalt Innovasjonsråd. Truls har så langt vært med å starte 15 virksomheter, blant annet Component Software (nå Affecto), Integrate, Comperio, Divine Nordic, Inspirator og Movation. I tillegg har han bistått en rekke andre oppstartsbedrifter. Etter å ha seilt jorden rundt med 5 kamerater var han i perioden 1992-96 med på å bygge opp Sybase Norge fra 2 til 75 medarbeidere. Etter at selskapet ble solgt til USA startet han i 1997 opp Component Software som i perioden frem til 2001 var Norges raskest voksende IT-selskap med 180 ansatte. Han ble i år 2000 kåret til «Årets IT-Leder» av Kapital Data’s lesere. I perioden 2001 – 2003 var han styreleder for Den Norske Dataforening, og etter en periode i FAST ledet Berg i 2005 oppstarten av Comperio før han i 2006 startet Digital Insight, basert på troen på at digital innsikt er av de viktigste konkurransefortrinn i vår tid. I 2008 var han også med på å starte opp Innovation Forum Norway, hvor han satt som generalsekretær fram til 2016. Samme år startet han Open Innovation Lab of Norway som i dag har vokst til å bli Norges ledende forum for innovasjonsprofesjonelle, du kan lese mer her. I 2013 ble skrev Truls boken “Halvveis til fremtiden – 5 megatrender som endrer Norge, og resten av verden” sammen med fremtidsforsker Adjiedj Bakaas. Boken ble en suksess, og har solgt 3000 eksemplarer.

Høsten 2021 kom hans nye bok “Jakten på digital innsikt og økt innovasjonskraft – en overlevelsesguide” ut på Hegnar Forlag, du kan kjøpe den her.