Om et symposium, skittkasting og slag som teller!

Mens norske NHH studenter denne uka satte fokus på de store linjene på konferansen NHH SYMPOSIET og hentet inn toppnavn for å belyse problemstillingen om hva slags verden vi vil få fremover viser Venstre lederen og Senterparti toppene hvor lite global norsk politikk av og til kan fremstå. Kanskje de ikke fikk med seg at vi denne uken feiret verdens lykke-dag?

I en utstudert studie av banal retorikk og offentlig skittkasting har de barket sammen fordi Grande mener Sps løsning for landet er å «sette bilen på tomgang og stenge grensene.». Dette sa hun fordi Sps Geir Pollestad slang med leppa og «avslørte» at miljøministeren irriterte han så mye at han lot bilen stå på tomgang. Samme mann fyrte også avgårde en skikkelig bredside mot det kan kalte «miljøeliten». I følge Pollestad, som ikke er noen hvemsomhelst, men selveste lederen av næringskomiteen på Stortinget, –  har miljøeliten i Norge stor likhet med ekstreme religiøse sekter. Den er visstnok både udemokratisk, den driver med tungetale, og er dessuten både humørløs og dobbeltmoralsk.  Litt av en bredsalve!

Ingen skal si at ikke norske politikere vet å slå fra seg!

Vi er usikre på om Senterpartiet får mange nye grønne stemmer basert på slik skittkasting, i stedet ville vi anbefalt den godeste Pollestad deltagelse på NHH’s Symposium som onsdag og torsdag samlet 260 deltagere til et flott og viktig symposium i Bergen. Der ville både han og Grande fått hjelp til å løfte blikket og se hvordan dagens beslutninger påvirker morgendagens resultater – og at det meste henger sammen. Konferansen var en herlig blanding av gode innlegg, paneldebatter og en rekke workshops.  Temaet for årets konferanse var globaliseringens fremtid, og både den geopolitiske situasjonen i verden, maktbalansen nå som Trump melder USA ut av det meste og økende grad av populisme og proteksjonisme ble belyst. Det ble snakket mye om business og menneskerettigheter og flere talere påpekte at ingen bedrift kan lykkes i et samfunn som mislykkes. Du kan lese mer om konferansen her.

Det er tydelig at dagens studenter og skoleungdom er i ferd med å miste tålmodigheten over politikere som prater mye og gjør lite, mens vi fortsetter å  overforbruke planetens ressurser. Symposiet fikk oss til å tenke på den berømte miljøforkjemperen Paul Hawken svar da han ble spurt om sitt syn på fremtiden: “Hvis du ser vitenskapelig på det som skjer med jorden uten å bli pessimistisk, forstår du ikke dataene. Men hvis du møter folk som arbeider for en bedre verden uten å bli optimistisk, da har du ikke puls.” Det synes vi fortsatt er godt sagt!

Kanskje løsningen for norske politikere og ledere som prater mye og gjør lite består i å feire FNs internasjonale lykkedag den 20. mars langt kraftigere. I år, som i fjor er det våre finske venner som klatrer til topps og også danskene sniker seg foran Norge som tar den siste pallplassen. Fra årets «World Happiness Report» er det enkelt å ta inn over seg av Norden omtrent gjør rent bord, men også vanskelig å forholde seg til at våre unge lovende i større grad enn noensinne peker på at sosiale medier bidrar til å gjøre unge ulykkelige. Du kan lese rapporten her.

I dag er det i hvert fall mange skoleungdommer over hele landet som tar aktive grep og sier tydelig fra i form av en klimastreik for å sikre at de faktisk har en fungerende verden å bli gamle i. Det er ikke bare i Norge, over hele verden planlegges klimastreiker. Vi synes dette er bra og tror de unge vil vinne frem med sterkere krav om konkret handling.  I Belgia alene var det over 30.000 ungdommer som tok til gatene for noen uker siden! Slikt er vanskelig å overse, –  selv for politikere med skittkastingstilbøyeligheter og innøvd svingslagteknikk!

Svaret på ungdommenes krav er selvsagt mer og bedre innovative løsninger og mange norske virksomheter er allerede langt fremme. En av de miljøene som står på for å øke innovasjonstakten er Design og arkitektur Norge (DOGA). Nylig åpnet de årets søknadsskjema for sitt Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I år skal 8, 5 Millioner deles ut, tidligere har de delt ut midler til alt fra hvordan forbedre opplevelsen på Nordkapp, til hvordan bedre effektiviteten av svineavl. Dette viser at design er en metodikk som favner bredt. Likevel er det altfor mange norske bedrifter som ikke har innsett potensialet som ligger i å benytte designmetodikk til å innoverere mer og bedre. Det til tross for at en McKinsey studie av 300 bedrifter over 5 år konkluderte med at de som tok design på alvor økte inntektene og overskuddet nesten dobbelt så raskt som de som ikke tok innover seg design thinking og andre innovative metoder. Du kan lese mer om DIP programmet her.

Ukas innovasjonsblomst sendes til de 400 NHH studentene som denne uka viste at det er fullt mulig å kombinere de store temaene, dyktige fordragsholdere og forrykende underholdning på måter som samler, vekker og engasjerer norske ledere. BRAVO! Vi håper også at de er rause nok til å dele ukas innovasjonsblomst med alle unge som i dag tar en miljøstreik for å si fra at tiden er inne for å slå et konkret slag for fremtiden, – og mindre for å bevare status quo!

[Innlegget ble først publisert på InnoMag]

Similar Posts